Beek en Donks Gemengd Koor

Over ons

Het Beek en Donks Gemengd Koor is opgericht in oktober 1950 en bestaat momenteel uit 47 actieve zangers en zangeressen, die niet alleen uit Beek en Donk komen maar ook uit de rest van Laarbeek en wijde omgeving. De leden zijn erg sociaal betrokken en zingen met veel plezier. Wij zijn een profaan koor dat wil zeggen een wereldkoor en geen kerkkoor.

Lidmaatschap K.B.Z.O.N.

Per 1 januari 2000 is ons koor lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland.
Het Beek en Donks koor verhuurt ook een mooi podium.

Toekenning Erepenning

Tijdens het jubileumconcert op 27 oktober 2000 werd, namens de Koningin, door burgemeester H.M.J.M. van Beers, de Koninklijke Erepenning uitgereikt.

Bestuur

Voorzitter: Mevr. Rina van Zeeland
Vice voorzitter: Dhr. Wim van der Heijden
Secretaris: Dhr. Cees Dekker
Penningmeester: Mevr. Ingrid van der Aalst
Lid: Mevr. Mia Philipsen
Lid: Mevr. Tinie de Greef
Lid: Mevr. Carla Hupkes

Koordirectie

Om een koor in de goede richting te leiden is een dirigent nodig die met mensen om kan gaan en een gedegen opleiding achter de rug heeft op het gebied van repetitietechniek, harmonieleer, muziekgeschiedenis, repertoire, koorscholing, stemvorming en die inzicht in de koorwereld heeft.

De dirigent

Het koor staat sinds 1 november 2013 onder de kundige leiding van Dhr. Arie Ketelaars.

Begeleiding

Het Beek en Donks Gemengd Koor heeft sinds 9 januari 2018, Mevr. Jolanda Verhagen als vaste begeleidster op de piano.

Repetitie

De repetities van het koor zijn elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg te Beek en Donk. Wij beginnen graag om 20.00 uur dus de leden worden verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn.

Kwaliteit

Het beleid van het Beek en Donks Gemengd Koor is gericht op de muzikale kwaliteit van de uitvoeringen. Daarom is het van belang dat de leden bij alle repetities aanwezig zijn.

Sinds mei 2012 is Mr. H. van Rooij onze gewaardeerde beschermheer.

Repertoire

Het repertoire van het Beek en Donks Gemengd Koor is heel divers: populaire muziek in verschillende talen, licht klassiek en geestelijke werken.

  • Beek en Donks Gemengd Koor

  • Secretariaat: C. Dekker
  • Vogelenzang 11
  • 5737 EG Lieshout

Contact